رئالیسم عرفانی (مقایسه تذکره نگاری تصوف با رئالیسم جادویی با تاکید بر آثار مارکز)

مولف:
محمد رودگر (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
رئالیسم عرفانی (مقایسه تذکره نگاری تصوف با رئالیسم جادویی با تاکید بر آثار مارکز) عنوان کتابی است از محمد رودگر که توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های عرفانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رودگر، کتاب‌های دخیل هفتم(شهرستان ادب)، دیلمزاد(شهرستان ادب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید