ساختار پاکت های پستی

مولف:
مهدی رضایی (نویسنده)

ناشر:
پویانما

درباره کتاب:
ساختار پاکت های پستی عنوان کتابی است از مهدی رضایی که توسط انتشارات پویانما در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پاکتها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی رضایی، کتاب‌های آواز گوسفندها(نیماژ)، طیف(پویانما)، ساختار بسته بندی(پویانما)، مرجع پکیج شوفاژ گازی(کیفیت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.