مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش

گروه مولفان:
امیر سرشین (نویسنده) | سردار محمدی (نویسنده) | رضا رستمی (نویسنده) | شهلا حجت (ویراستار)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش عنوان کتابی است از رضا رستمی که در 201 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. از رضا رستمی، کتاب‌های فرهنگ آکسفورد المنتری(صدای معاصر)، زندگی با سرطان(طبیب)، الفبای ورزش حرفه ای(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.