تلفیق مبانی نظری و اصول کاربردی آمادگی جسمانی

گروه مولفان:
آذر آقایاری (نویسنده) | مقصود نبیل پور (نویسنده) | جواد وکیلی (ویراستار)

ناشر:
علوم ورزشی

درباره کتاب:
تلفیق مبانی نظری و اصول کاربردی آمادگی جسمانی عنوان کتابی است از مقصود نبیل پور که در 210 صفحه و توسط انتشارات علوم ورزشی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمادگی جسمانی است. از مقصود نبیل پور، کتاب‌های پاورلیفتینگ(یاران)، سیستم های تمرین در پرورش اندام(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,500 تومــان
موضوعات کتاب
آمادگی جسمانی