فعالیت بدنی، تندرستی و بیماری ها

مولف:
کامبیز مرادی ده باغی (نویسنده)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
فعالیت بدنی، تندرستی و بیماری ها عنوان کتابی است از کامبیز مرادی ده باغی که در 230 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سلامتی است.