فعالیت بدنی، تندرستی و بیماری ها

مولف:
کامبیز مرادی ده باغی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات حتمی

درباره کتاب:
فعالیت بدنی، تندرستی و بیماری ها عنوان کتابی است از کامبیز مرادی ده باغی که در 230 صفحه و توسط انتشارات انتشارات حتمی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سلامتی است. از کامبیز مرادی ده باغی، کتاب فعالیت ورزشی و بیماری ها(انتشارات حتمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.