اصول و روش های توسعه چابکی و تندی حرکات ورزشی [مجموعه ی علم تمرین]

گروه مولفان:
جی دوز (نویسنده) | مارک روزن (نویسنده) | مهدی روستایی (مترجم) | مصطفی فرهادی (مترجم) | حمید مهدوی محتشم (مترجم)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
اصول و روش های توسعه چابکی و تندی حرکات ورزشی [مجموعه ی علم تمرین] عنوان کتابی است از جی دوز با ترجمه‌ی حمید مهدوی محتشم که در 172 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Developing agility and quickness، 2012c.. موضوع اصلی این کتاب ورزش علمی است.