آناتومی و فیزیولوژی انسانی

گروه مولفان:
زهرا علیکایی (نویسنده) | زهرا فتح اللهی (نویسنده) | مهدی قیطاسی (ویراستار)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
آناتومی و فیزیولوژی انسانی عنوان کتابی است از زهرا علیکایی که در 168 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انسان است.
قیمت کتاب
15,000 تومــان