فعالیت ورزشی و بافت چربی (مروری بر ادیپوکاین ها)

گروه مولفان:
محمد موسایی (نویسنده) | امید یعقوب پور یکانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
فعالیت ورزشی و بافت چربی (مروری بر ادیپوکاین ها) عنوان کتابی است از امید یعقوب پور یکانی که در 160 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بافت های چربی است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید