فرهنگ اسپانیایی به فارسی

مولف:
فاطمه شمس (نویسنده)

ناشر:
گستره

درباره کتاب:
فرهنگ اسپانیایی به فارسی عنوان کتابی است از فاطمه شمس که در 1243 صفحه و توسط انتشارات گستره در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان اسپانیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
89,000 تومــان