دعای روزهای هفته

گروه مولفان:
موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» (نویسنده) | حجت امانی (مقدمه نویس) | محمدشفیع بن محمدعلی تبریزی (خطاط)

ناشر:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
دعای روزهای هفته عنوان کتابی است از موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» که توسط انتشارات فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دعاهای روزانه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، کتاب‌های هنر نقالی در ایران(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، مکتب فلسفی اصفهان(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، موسیقی عصر صفوی(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان