دعای روزهای هفته

گروه مولفان:
موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» (نویسنده) | حجت امانی (مقدمه نویس) | محمدشفیع بن محمدعلی تبریزی (خطاط)

ناشر:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
دعای روزهای هفته عنوان کتابی است از موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» که توسط انتشارات فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دعاهای روزانه است. از موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، کتاب‌های هنر نقالی در ایران(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، مکتب فلسفی اصفهان(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، موسیقی عصر صفوی(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
8,000 تومــان