کاربرد روانشناسی در پزشکی ورزشی

گروه مولفان:
بهروز عبدلی (نویسنده) | ایمان فقهی (نویسنده)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
کاربرد روانشناسی در پزشکی ورزشی عنوان کتابی است از بهروز عبدلی که در 144 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. از بهروز عبدلی، کتاب سنجش فعالیت بدنی تطبیقی و رشدی(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید