گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی (صیرورت، دیالکتیک و ایده آلیسم)

مولف:
حمید طالب زاده (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی (صیرورت، دیالکتیک و ایده آلیسم) عنوان کتابی است از حمید طالب زاده که در 268 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. از حمید طالب زاده، کتاب هستی در اندیشه فیلسوفان(حکمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید