نهادهای مالی -مجموعه 2 جلدی (راهنمای قانون بازار اوراق بهادار)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)

درباره کتاب:
نهادهای مالی -مجموعه 2 جلدی (راهنمای قانون بازار اوراق بهادار) عنوان کتابی است که در 1020 صفحه و توسط انتشارات بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرمایه گذاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.