عربی 3 (سال سوم دبیرستان)[مجموعه طبقه بندی شده]

گروه مولفان:
درویشعلی ابراهیمی (نویسنده) | رضا سرخوش (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
عربی 3 (سال سوم دبیرستان) [مجموعه طبقه بندی شده] عنوان کتابی است از درویشعلی ابراهیمی که در 208 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از درویشعلی ابراهیمی، کتاب‌های کتاب کار عربی سوم متوسطه ی اول(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، کتاب جامع عربی زبان قرآن 1 دهم ادبیات و علوم انسانی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، دوسالانه عربی دوم ریاضی و تجربی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، عربی اختصاصی جامع علوم انسانی(مشاوران آموزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.