مجموعه طبقه بندی شده ی فیزیک 1 (سال اول دبیرستان)[مجموعه طبقه بندی شده]

گروه مولفان:
خسرو ارغوانی فرد (نویسنده) | کاظم شاه ملکی (نویسنده) | مصطفی کیانی (نویسنده) | مسعود سیستانی (ویراستار)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
مجموعه طبقه بندی شده ی فیزیک 1 (سال اول دبیرستان) [مجموعه طبقه بندی شده] عنوان کتابی است از مصطفی کیانی که توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از مصطفی کیانی، کتاب‌های فرآیند حرفه ای شدن در معماری داخلی(دانشگاه هنر)، معماری سطوح(دانشگاه هنر)، معماری دوره پهلوی اول(موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.