مجموعه طبقه بندی شده ی فیزیک 1 (سال اول دبیرستان)[مجموعه طبقه بندی شده]

گروه مولفان:
خسرو ارغوانی فرد (نویسنده) | کاظم شاه ملکی (نویسنده) | مصطفی کیانی (نویسنده) | مسعود سیستانی (ویراستار)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
مجموعه طبقه بندی شده ی فیزیک 1 (سال اول دبیرستان) [مجموعه طبقه بندی شده] عنوان کتابی است از مصطفی کیانی که توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی کیانی، کتاب‌های فرآیند حرفه ای شدن در معماری داخلی(دانشگاه هنر)، معماری سطوح(دانشگاه هنر)، معماری دوره پهلوی اول(موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.