کتاب تابستان دوم دبستان [مجموعه کتاب های تابستان مقطع دبستان]

گروه مولفان:
اکرم السادات فاطمی (نویسنده) | سودابه محمدزاده دوگاه (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
کتاب تابستان دوم دبستان [مجموعه کتاب های تابستان مقطع دبستان] عنوان کتابی است از اکرم السادات فاطمی که توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش ابتدایی است. از اکرم السادات فاطمی، کتاب ریاضی پنجم دبستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.