مجموعه ی طبقه بندی شده مبانی رایانه (فنی و حرفه ای و کاردانش)[مجموعه کتاب های هنرستان]

گروه مولفان:
حمیدرضا مقسمی (نویسنده) | عباسعلی رضایی (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
مجموعه ی طبقه بندی شده مبانی رایانه (فنی و حرفه ای و کاردانش) [مجموعه کتاب های هنرستان] عنوان کتابی است از حمیدرضا مقسمی که در 184 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا مقسمی، کتاب‌های 30 آزمون ذخیره و بازیابی(گسترش علوم پایه)، کتاب درسی برنامه نویسی #C بارویکردی کاربردی(گسترش علوم پایه)، درس و کنکور ریاضی عمومی (2)(گسترش علوم پایه)، درس و کنکور معماری کامپیوتر(گسترش علوم پایه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.