آمار و مدلسازی (دوم دبیرستان)[پرسش های چهارگزینه ای]

مولف:
سیدرضا میرقاسمی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
آمار و مدلسازی (دوم دبیرستان) [پرسش های چهارگزینه ای] عنوان کتابی است از سیدرضا میرقاسمی که توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1394 به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب
11,000 تومــان