ادبیات فارسی 3 [کتاب کار و تمرین]

مولف:
احمد سبحانی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
ادبیات فارسی 3 [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از احمد سبحانی که در 188 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است. از احمد سبحانی، کتاب‌های زبان فارسی(خیلی سبز)، ادبیات فارسی 3(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.