جبر و احتمال [کاربرگ]

مولف:
سید مصطفی سید حسینی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
جبر و احتمال [کاربرگ] عنوان کتابی است از سید مصطفی سید حسینی که در 56 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جبر است. از سید مصطفی سید حسینی، کتاب‌های تئوری حسابداری(نگاه دانش)، تئوری حسابداری(نگاه دانش)، جبر و احتمال(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.