جبر و احتمال [کتاب کار و تمرین]

مولف:
سید مصطفی سید حسینی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
جبر و احتمال [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از سید مصطفی سید حسینی که در 192 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جبر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید مصطفی سید حسینی، کتاب‌های تئوری حسابداری(نگاه دانش)، تئوری حسابداری(نگاه دانش)، جبر و احتمال(مرآت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.