چهار کتاب ششم دبستان [پرسش های چهارگزینه ای]

مولف:
اکرم الماسی زاده (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
چهار کتاب ششم دبستان [پرسش های چهارگزینه ای] عنوان کتابی است از اکرم الماسی زاده که در 168 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب
16,000 تومــان