حسابان (سوم دبیرستان)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
محسن خاجویی جهرمی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
حسابان (سوم دبیرستان) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از محسن خاجویی جهرمی که در 196 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابان است.