ریاضی اول دبستان [کتاب کار و تمرین]

گروه مولفان:
خسرو داوودی (نویسنده) | شفیه محمدنادرخانی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
ریاضی اول دبستان [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از خسرو داوودی که در 108 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از خسرو داوودی، کتاب‌های ریاضی چهارم دبستان(خیلی سبز)، ریاضی پنجم دبستان(خیلی سبز)، ریاضی اول دبستان(خیلی سبز)، ریاضی مثلث نهم دوره اول متوسطه(آبرنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.