ریاضی اول دبستان [کتاب کار و تمرین]

گروه مولفان:
خسرو داوودی (نویسنده) | شفیه محمدنادرخانی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
ریاضی اول دبستان [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از خسرو داوودی که در 108 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خسرو داوودی، کتاب‌های ریاضی چهارم دبستان(خیلی سبز)، ریاضی پنجم دبستان(خیلی سبز)، ریاضی اول دبستان(خیلی سبز)، ریاضی مثلث نهم دوره اول متوسطه(آبرنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.