ریاضی پنجم دبستان [کاربرگ]

مولف:
پروانه فیروزآبادی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
ریاضی پنجم دبستان [کاربرگ] عنوان کتابی است از پروانه فیروزآبادی که در 56 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از پروانه فیروزآبادی، کتاب ریاضی پنجم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.