ریاضی پنجم دبستان [کتاب کار و تمرین]

مولف:
پروانه فیروزآبادی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
ریاضی پنجم دبستان [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از پروانه فیروزآبادی که در 128 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از پروانه فیروزآبادی، کتاب ریاضی پنجم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.