ریاضی چهارم دبستان [کاربرگ]

مولف:
بابک بامداد (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
ریاضی چهارم دبستان [کاربرگ] عنوان کتابی است از بابک بامداد که در 56 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک بامداد، کتاب‌های فارسی دوم دبستان(واله)، علوم تجربی دوم دبستان(واله)، ریاضی سوم دبستان(مرآت)، ریاضی سوم دبستان(مرآت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.