ریاضی ششم دبستان -جلد 1 [کاربرگ]

مولف:
خسرو داوودی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
ریاضی ششم دبستان -جلد1 [کاربرگ] عنوان کتابی است از خسرو داوودی که در 56 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از خسرو داوودی، کتاب‌های ریاضی چهارم دبستان(خیلی سبز)، ریاضی پنجم دبستان(خیلی سبز)، ریاضی اول دبستان(خیلی سبز)، ریاضی مثلث نهم دوره اول متوسطه(آبرنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.