انگلیسی 3 [کتاب کار و تمرین]

مولف:
شهراد محجوبی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
انگلیسی 3 [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از شهراد محجوبی که در 120 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهراد محجوبی، کتاب‌های کاربرگ انگلیسی (3)(مرآت)، زبان انگلیسی سال سوم(مشاوران آموزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.