انگلیسی (پایه هشتم دوره ی اول متوسطه)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
سید مسعود حاجی سیدحسینی فرد (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
انگلیسی (پایه هشتم دوره ی اول متوسطه) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از سید مسعود حاجی سیدحسینی فرد که در 108 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. از سید مسعود حاجی سیدحسینی فرد، کتاب‌های انگلیسی برای کودکان(موسسه فرهنگی مدرسه برهان)، انگلیسی برای کودکان(موسسه فرهنگی مدرسه برهان)، کتاب کار و تمرین انگلیسی پایه نهم(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان