انگلیسی (پایه هشتم دوره ی اول متوسطه)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
سید مسعود حاجی سیدحسینی فرد (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
انگلیسی (پایه هشتم دوره ی اول متوسطه) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از سید مسعود حاجی سیدحسینی فرد که در 108 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید مسعود حاجی سیدحسینی فرد، کتاب‌های انگلیسی برای کودکان(موسسه فرهنگی مدرسه برهان)، انگلیسی برای کودکان(موسسه فرهنگی مدرسه برهان)، کتاب کار و تمرین انگلیسی پایه نهم(مرآت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان