زیست شناسی و آزمایشگاه 1 [پرسش های چهارگزینه ای]

مولف:
علیرضا رجبیان (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
زیست شناسی و آزمایشگاه 1 [پرسش های چهارگزینه ای] عنوان کتابی است از علیرضا رجبیان که توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیست شناسی است. از علیرضا رجبیان، کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 2(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.