زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (سوم دبیرستان)[پرسش های چهارگزینه ای]

مولف:
علیرضا رجبیان (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (سوم دبیرستان) [پرسش های چهارگزینه ای] عنوان کتابی است از علیرضا رجبیان که در 372 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیست شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا رجبیان، کتاب‌های زیست شناسی و آزمایشگاه 1(مرآت)، علوم زیستی و بهداشت(مرآت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.