زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (سوم دبیرستان)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
علیرضا رجبیان فرد (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (سوم دبیرستان) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از علیرضا رجبیان فرد که در 156 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیست شناسی است.