شیمی 3 (سوم دبیرستان)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
حسین معینی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
شیمی 3 (سوم دبیرستان) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از حسین معینی که در 192 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین معینی، کتاب‌های بازار در تمدن اسلامی(کتاب مرجع)، کاربرگ شیمی 1(مرآت)، کاربرگ شیمی (3)(مرآت)، شیمی او2پیش دانشگاهی(خوشخوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.