شیمی 3 (سوم دبیرستان)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
حسین معینی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
شیمی 3 (سوم دبیرستان) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از حسین معینی که در 192 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است. از حسین معینی، کتاب‌های بازار در تمدن اسلامی(کتاب مرجع)، کاربرگ شیمی 1(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، کاربرگ شیمی (3)(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، شیمی او2پیش دانشگاهی(خوشخوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.