عربی 3 (سوم دبیرستان)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
مهدی حکمت اندیش (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
عربی 3 (سوم دبیرستان) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از مهدی حکمت اندیش که در 196 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. از مهدی حکمت اندیش، کتاب کاربرگ عربی (3)(مرآت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.