عربی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
ابوالفضل تاجیک (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
عربی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از ابوالفضل تاجیک که در 172 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل تاجیک، کتاب‌های عربی 2 سال دوم دبیرستان(واله)، کتاب کار و تمرین عربی پایه نهم(مرآت)، کتاب کار و تمرین عربی زبان قرآن 1(مرآت)، آزمون های تدریجی عربی(اندیشه فائق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان