علوم تجربی اول دبستان [کتاب کار و تمرین]

مولف:
طاهره رستگار (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
علوم تجربی اول دبستان [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از طاهره رستگار که در 124 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. از طاهره رستگار، کتاب‌های آشنایی با یادگیری از طریق همیاری(نشر نی)، 101 آزمایش لذت بخش فیزیک(موسسه فرهنگی مدرسه برهان)، کاربرگ علوم تجربی پایه هشتم(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، علوم تجربی(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.