علوم تجربی پنجم دبستان [کاربرگ]

مولف:
مهدی شایان (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
علوم تجربی پنجم دبستان [کاربرگ] عنوان کتابی است از مهدی شایان که در 48 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. از مهدی شایان، کتاب‌های پرسش های چهارگزینه ای علوم 5ام(خیلی سبز)، علوم تجربی سوم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، علوم تجربی سوم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، علوم تجربی چهارم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.