علوم تجربی (هشتم متوسطه)[پرسش های چهارگزینه ای]

مولف:
محمد رضا توانا (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
علوم تجربی (هشتم متوسطه) [پرسش های چهارگزینه ای] عنوان کتابی است از محمد رضا توانا که در 232 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,000 تومــان