علوم تجربی سوم دبستان [کتاب کار و تمرین]

مولف:
مهدی شایان (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
علوم تجربی سوم دبستان [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از مهدی شایان که در 104 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. از مهدی شایان، کتاب‌های پرسش های چهارگزینه ای علوم 5ام(خیلی سبز)، علوم تجربی سوم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، علوم تجربی چهارم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.