علوم تجربی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه)[پرسش های چهارگزینه ای]

مولف:
مهرداد میرزایی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
علوم تجربی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه) [پرسش های چهارگزینه ای] عنوان کتابی است از مهرداد میرزایی که در 224 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرداد میرزایی، کتاب‌های کتاب کار علوم اول متوسطه ی اول(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، علوم ششم دبستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، علوم اول پایه هفتم(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.