علوم تجربی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه)[پرسش های چهارگزینه ای]

مولف:
مهرداد میرزایی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
علوم تجربی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه) [پرسش های چهارگزینه ای] عنوان کتابی است از مهرداد میرزایی که در 224 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. از مهرداد میرزایی، کتاب‌های کتاب کار علوم اول متوسطه ی اول(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، علوم ششم دبستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.