فارسی اول دبستان [کتاب کار و تمرین]

مولف:
مهین دخت برازش (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
فارسی اول دبستان [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از مهین دخت برازش که در 96 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از مهین دخت برازش، کتاب‌های فرانسه(آفتاب هشتم)، ریاضی اول ابتدایی(گل واژه)، فارسی ششم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، فارسی دوم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.