فارسی پنجم دبستان [کاربرگ]

گروه مولفان:
یدالله اکرمی (نویسنده) | محمدرضا شاه حاتمی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
فارسی پنجم دبستان [کاربرگ] عنوان کتابی است از یدالله اکرمی که در 48 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از یدالله اکرمی، کتاب فارسی چهارم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.