فارسی پنجم دبستان [کتاب کار و تمرین]

مولف:
مرجان محمدی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
فارسی پنجم دبستان [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از مرجان محمدی که در 128 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از مرجان محمدی، کتاب‌های همسر مسافر زمان(کتابسرای تندیس)، خانه داری(آموت)، خانه(آموت)، گیلیاد(آموت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.