فارسی چهارم دبستان [کاربرگ]

گروه مولفان:
محمدرضا شاه حاتمی (نویسنده) | یدالله اکرمی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
فارسی چهارم دبستان [کاربرگ] عنوان کتابی است از یدالله اکرمی که در 48 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از یدالله اکرمی، کتاب فارسی پنجم دبستان(مرآت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.