فارسی چهارم دبستان [کاربرگ]

گروه مولفان:
محمدرضا شاه حاتمی (نویسنده) | یدالله اکرمی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
فارسی چهارم دبستان [کاربرگ] عنوان کتابی است از یدالله اکرمی که در 48 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از یدالله اکرمی، کتاب فارسی پنجم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.