فارسی دوم دبستان [کتاب کار و تمرین]

گروه مولفان:
مهین دخت برازش (نویسنده) | مریم تکلو (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
فارسی دوم دبستان [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از مهین دخت برازش که در 100 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهین دخت برازش، کتاب‌های فرانسه(آفتاب هشتم)، ریاضی اول ابتدایی(گل واژه)، فارسی ششم دبستان(مرآت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.