فارسی سوم دبستان [کاربرگ]

مولف:
مونا سیفی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
فارسی سوم دبستان [کاربرگ] عنوان کتابی است از مونا سیفی که در 48 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از مونا سیفی، کتاب آموزش و تمرین فارسی پنجم ابتدایی(قلم علم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.