فارسی ششم دبستان [کتاب کار و تمرین]

گروه مولفان:
مهین دخت برازش (نویسنده) | مریم تقی زاده (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
فارسی ششم دبستان [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از مریم تقی زاده که در 124 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از مریم تقی زاده، کتاب رهیافت حل مسئله در معماری کامپیوتر(نص) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.