فارسی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
شهناز عبادتی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
فارسی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از شهناز عبادتی که در 176 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهناز عبادتی، کتاب‌های علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم(خیلی سبز)، کتاب کار و تمرین فارسی پایه نهم(مرآت)، ادبیات جامع اختصاصی انسانی(کلک معلم ساجدی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.