فیزیک 3 (سوم دبیرستان)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
علیرضا سلیمانی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
فیزیک 3 (سوم دبیرستان) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از علیرضا سلیمانی که در 260 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیزیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا سلیمانی، کتاب‌های رنگ های دیگر(اختران)، طرح هندسی راه(آذرخش)، نقشه برداری مسیر و قوس ها در راه سازی(آذرخش)، نقشه برداری مسیر و قوس ها در راه سازی(آذرخش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.